5.1.13

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΨΑΧΝΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ...ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

http://apokalypseis.com/?p=2005

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΑΖΗ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟΥ ΜΑΚΗ ΝΟΔΑΡΟΥ

Τα περιουσιακά στοιχεία και τον τρόπο που τα απέκτησε , του έκπτωτου , λόγω της παραβατικής του συμπεριφοράς , τέως δημάρχου της Ζαχάρως Ηλείας και πρώην αστυνομικού  Πανταζή Χρονόπουλου , αναζητούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί  του Υπουργείου  Οικονομικών . Παράλληλα διεξάγεται Διαχειριστικός Έλεγχος στον «αμαρτωλό» δήμο της Ζαχάρως όπου πολλοί νυν και πρώην αιρετοί εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  έχουν σοβαρές εκκρεμότητες με τη Δικαιοσύνη .     

Σύμφωνα με το έγγραφο που αποκαλύπτουν σήμερα οι www.apokalypseis.com , το Υπουργείο Οικονομικών ερευνά σε βάθος τα περιουσιακά στοιχεία του ιδίου και του ιού του Χρήστου.  

Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που εστάλη στα υποθηκοφυλακεία της χώρας :

« Για την διευκόλυνση του ελέγχου, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε το συντομότερο δυνατόν , αν υπάρχει ακίνητη περιουσία μετεγγραμμένη στο βιβλίο μεταγραφών της Υπηρεσίας σας , στο όνομα των παρακάτω αναφερόμενων προσώπων , σε θετική περίπτωση,  να μας αποστείλετε αντίγραφο της μερίδας κάθε προσώπου , κτηματολογικό φύλλο , από τα οποία να προκύπτει οπωσδήποτε το συμβόλαιο κτήσης του εμπράγματος δικαιώματος και τα λοιπά στοιχεία , προκειμένου εν συνεχεία να αναζητήσουμε αρμοδίως τους ιδιοκτησιακούς τίτλους»

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες παρόμοια έρευνα διεξάγεται και για άλλα δημόσια πρόσωπα και επωνύμους που δραστηριοποιούνται ή κατέχουν θέσεις «κλειδιά» σε διαφόρους τομείς στον  νομό Ηλείας. 

http://apokalypseis.com/?p=2005

Δεν υπάρχουν σχόλια: