22.11.06

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ


ΤΟΥ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΟΣ, ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝ "ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΑΛΕΠΟΥΣ"...

Δεν υπάρχουν σχόλια: